1 marca 2014 adventurka 45

Nasze forum wzbogaciło się o recenzję do starej gry Cryo, zatytułowanej Wehikuł czasu. Autorem tekstu jest porfirion (serdecznie dziękujemy!). Tekst... Więcej